Esélyegyenlőségi információk

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben valamilyen fogyatékossággal él és a képzése során sajátos igényei vannak és lesznek, valamint szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat, kérem, a beiratkozást követő első hetekben keresse meg a fogyatékügyi kari koordinátort személyesen vagy e-mailben!
A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító kedvezményekről szóló szabályzatot itt töltheti le.

Elérhetőségek:

NYME KTK kari koordinátor

Maráczi Rea tanulmányi előadó
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Tanulmányi Osztály
9400 Sopron, Erzsébet utca 9. földszint 8.
E-mail: maraczi.rea@ktk.nyme.hu
Telefon: +36/99/518-208
Skype: nyme.ktk.to

Fogyatékossággal Élő Hallgatók Esélyegyenlőségét Biztosító Bizottság (FÉHEBB)

Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, fogyatékossággal élő hallgatók mentesítésére irányuló kérelmeiket a kari koordinátorokon keresztül nyújthatják be a bizottsághoz.
A bizottság elnöke:
Dr. Závoti Józsefné, egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Szociális- és Neveléstudományi Intézet
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
Telefon: +36/99/518-925
E-mail: zavoti.jozsefne@bepf.hu

A bizottság a kérelemről a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A bizottság egyebekben a Hallgatói Követelményrendszer V. fejezete alapján jár el.


Sok sikert a tanulmányaihoz és tartalmas, derűs diákéveket kívánunk!