A Kar története


A soproni egyetem őse a Selmecbányán III. Károly által 1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola, amelyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. br> 1919-ben az intézmény Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola néven Sopronban talált új otthonra. 1949-ben leválasztották a Bánya- és Kohómérnöki Karokat. Az erdőmérnökképzés 1952-ben Erdőmérnöki Főiskola elnevezéssel önállóvá vált. 1962-ben létrejött az Erdészeti és Faipari Egyetem, amelynek keretében Erdőmérnöki, Faipari Mérnöki és 1972-től (Székesfehérváron) Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar működött. 1996-tól 1999. december 31-ig az egyetem hivatalos neve Soproni Egyetem.
A felsőoktatásban zajló integráció eredményeképpen 2000. január elsejétől a Soproni Egyetem, a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskola, a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, a mosonmagyaróvári Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Nyugat-magyarországi Egyetem néven, Sopron székhellyel működik.
A közgazdászképzés 1995-ben indult Sopronban levelező tagozaton. Az első nappali tagozatos évfolyam 1996 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a Gazdálkodási Szakon, amelyhez egyetemünk szakindítási engedélyt kapott. 1998 őszétől a gazdasági főiskolát végzettek számára egyetemi szintre hozó képzés is indult.
A sikeres akkreditáció után 2000. január elsején megalakult a Közgazdaságtudományi Kar.
A Kar – jogosítványaival élve – a 2000/2001-es tanévtől kezdve posztgraduális képzéseket is folytat. A 2002/2003-as tanévtől az eddigi képzések mellett felsőfokú szakképzéseket is indít.
2001 szeptemberében akkreditálták a Kar Doktori Iskoláját, így lehetőség nyílt PhD-fokozat megszerzésére és ezzel együtt habilitációs eljárás lefolytatására is.


Az "Ilyenek vagyunk – 2013" hallgatói videópályázat helyezettjei

1. helyezett: Hetényi Anett munkája


1. helyezett: Sever Péter - Szőke Szilárd munkája